Data beskyttelse

Forord

Vi er glade for, at du bes√łger vores hjemmeside, og at du er interesseret i vores virksomhed. Vi tager beskyttelsen af dine personlige data seri√łst og vil gerne benytte lejligheden til at informere dig om databeskyttelse i vores virksomhed.

For s√• vidt vi tr√¶ffer beslutning om form√•l og midler til databehandling enten alene eller sammen med andre, omfatter dette prim√¶rt pligten til at informere dig gennemskueligt om behandlingens art, omfang, form√•l, varighed og retsgrundlag (jf. ¬ß 13, stk. 14 DS- GMO). ). Med denne erkl√¶ring (herefter: ‚ÄĚ Privatlivspolitik ‚Äú) informerer vi dig om den m√•de, hvorp√• dine personoplysninger behandles af os.

1) Definitioner

Baseret p√• modellen i art. 4 DS-GVO er denne databeskyttelsesmeddelelse baseret p√• f√łlgende definitioner:

‚Äď ‚ÄúPersonlige data‚ÄĚ (Art. 4 nr. 1 DS-GVO) er alle oplysninger, der vedr√łrer en identificeret eller identificerbar fysisk person (‚Äúden registrerede‚ÄĚ). En person kan identificeres, hvis de kan identificeres direkte eller indirekte, is√¶r ved at tildele en identifikator s√•som et navn, et identifikationsnummer, en online identifikator, lokaliseringsdata eller ved hj√¶lp af oplysninger om deres fysiske, fysiologiske, genetiske, psykologiske , kan √łkonomiske, kulturelle eller sociale identitetskarakteristika identificeres. Identificerbarheden kan ogs√• tilvejebringes ved at linke s√•danne oplysninger eller anden yderligere viden. Det er irrelevant, hvordan informationen er opst√•et, dens form eller dens udformning (billeder, video- eller lydoptagelser kan ogs√• indeholde personoplysninger).

‚Äď ‚ÄúBehandling‚ÄĚ (Art. 4 nr. 2 DS-GVO) er enhver proces, hvor personoplysninger h√•ndteres, uanset om det er med eller uden hj√¶lp fra automatiserede (dvs. teknologi-underst√łttede) processer. Dette omfatter is√¶r indsamling (dvs. erhvervelse), optagelse, organisering, arrangere, lagring, tilpasning eller √¶ndring, opl√¶sning, foresp√łrgsel, brug, videregivelse gennem transmission, distribution eller anden levering, sammenligning, sammenk√¶dning, begr√¶nsning, sletning eller √łdel√¶ggelse af personoplysninger samt √¶ndring af et form√•l eller form√•l, som databehandlingen oprindeligt var baseret p√•.

‚Äď ‚ÄúAnsvarlig person‚ÄĚ (Art. 4 nr. 7 DS-GVO) er den fysiske eller juridiske person, myndighed, institution eller andet organ, der alene eller sammen med andre tr√¶ffer afg√łrelse om form√•l og midler til behandling af personoplysninger.

‚Äď ‚ÄúTredjemand‚ÄĚ (art. 4 nr. 10 DS-GVO) er enhver fysisk eller juridisk person, myndighed, institution eller andet organ end den registrerede, den ansvarlige, databehandleren og de personer, der er under det direkte ansvar af den ansvarlige eller databehandler er autoriseret til at behandle personoplysningerne; dette omfatter ogs√• andre juridiske enheder.

‚Äď ‚ÄúBehandler‚ÄĚ (Art. 4 nr. 8 DS-GVO) er en fysisk eller juridisk person, myndighed, institution eller andet organ, der behandler personoplysninger p√• vegne af den ansvarlige, is√¶r i overensstemmelse med dennes instruktioner (f.eks. IT-service udbyder). I forhold til databeskyttelseslovgivningen er en databehandler i s√¶rdeleshed ikke en tredjepart.

‚Äď ‚ÄúSamtykke‚ÄĚ (art. 4 nr. 11 DS-GVO) fra den registrerede betyder enhver frivillig, informeret og utvetydig viljetilkendegivelse i det konkrete tilf√¶lde i form af en erkl√¶ring eller anden klar bekr√¶ftende handling, som den registrerede er enig i angiver, at hun giver sit samtykke til behandlingen af sine personoplysninger.

2) Navn og adresse på den behandlingsansvarlige

Vi er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger i henhold til artikel 4 nr. 7 DS-GVO:

PM Jazz
Alsterarkaden 13
D-20534 Hamborg

E-Mail: mail@pm-jazz.de
Telefon: +49 (0)40 34960212
Fax: +49 (0)40 30997470
www.pm-jazz.de

For yderligere information om vores virksomhed henvises til forlagsoplysningerne på vores hjemmeside: Link til forlag.

3) Lovgrundlag for databehandling

Som udgangspunkt er enhver behandling af personoplysninger forbudt ved lov og er kun tilladt, hvis databehandlingen falder ind under en af f√łlgende begrundelser:

‚Äď ¬ß 6 stk. 1 s. 1 lit. en DS-GVO (‚Äúsamtykke‚ÄĚ): Hvis den registrerede frivilligt, p√• en informeret m√•de og utvetydigt har tilkendegivet ved en erkl√¶ring eller anden klar bekr√¶ftelseshandling, at han/hun vil behandle personoplysningerne vedr√łrende ham/hende for en eller flere specifikke form√•l stemmer overens;

‚Äď ¬ß 6 stk. 1 s. 1 lit. b DS-GVO: Hvis behandlingen er n√łdvendig for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i, eller for at udf√łre pr√¶kontraktuelle foranstaltninger, der tr√¶ffes efter anmodning fra den registrerede;

‚Äď ¬ß 6 stk. 1 s. 1 lit. c DS-GVO: Hvis behandlingen er n√łdvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som den ansvarlige er underlagt (f.eks. en lovbestemt opbevaringspligt);

‚Äď ¬ß 6 stk. 1 s. 1 lit. d DS-GVO: Hvis behandlingen er n√łdvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser;

‚Äď ¬ß 6 stk. 1 s. 1 lit. e DS-GVO: Hvis behandlingen er n√łdvendig for varetagelsen af en opgave, der er i offentlighedens interesse eller i ud√łvelse af offentlig myndighed, der er overdraget til den ansvarlige eller

‚Äď ¬ß 6 stk. 1 s. 1 lit. f DS-GVO (‚Äúlegitime interesser‚ÄĚ): Hvis behandlingen er n√łdvendig for at beskytte den ansvarlige persons eller en tredjeparts legitime (is√¶r juridiske eller √łkonomiske) interesser, forudsat at den p√•g√¶ldendes modstridende interesser eller rettigheder ikke har forrang (is√¶r hvis dette er en mindre√•rig).

For de behandlinger, vi udf√łrer, angiver vi nedenfor det g√¶ldende retsgrundlag i hvert enkelt tilf√¶lde. Behandlingen kan ogs√• baseres p√• flere retsgrundlag.

4) Datasletning og opbevaringsperiode

For de behandlinger, vi udf√łrer, angiver vi nedenfor, hvor l√¶nge dataene vil blive opbevaret af os, og hvorn√•r de vil blive slettet eller blokeret. Medmindre en udtrykkelig opbevaringsperiode er angivet nedenfor, vil dine personoplysninger blive slettet eller blokeret, s√• snart form√•let eller det juridiske grundlag for opbevaring ikke l√¶ngere g√¶lder. Dine data gemmes i princippet kun p√• vores servere i Tyskland , med forbehold for en eventuel overf√łrsel i henhold til reglerne i (5).

Opbevaring kan dog v√¶re n√łdvendig ud over den angivne periode i tilf√¶lde af en (forest√•ende) juridisk tvist med dig eller af skattem√¶ssige eller kommercielle √•rsager. Hvis opbevaringsperioden foreskrevet i lovbestemmelserne udl√łber, vil personoplysningerne blive sp√¶rret eller slettet, medmindre yderligere opbevaring hos os er n√łdvendig, og der er lovgrundlag herfor.

Du kan dog til enhver tid slette din kundekonto. For at g√łre dette skal du enten skrive en besked til ovenst√•ende kontaktmuligheder eller bruge mulighederne p√• din kundekonto.

5) Datasikkerhed

Vi anvender passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data mod utilsigtet eller fors√¶tlig manipulation, delvist eller fuldst√¶ndigt tab, √łdel√¶ggelse eller uautoriseret adgang fra tredjeparter (f.eks. TSL-kryptering til vores hjemmeside), under hensyntagen til den nyeste teknologi og implementeringen omkostninger og arten, omfanget, konteksten og form√•let med behandlingen og de eksisterende risici for et databrud (inklusive dets sandsynlighed og virkning) for den registrerede. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres l√łbende i takt med den teknologiske udvikling.

Vi giver dig gerne yderligere information om dette efter anmodning. For at g√łre dette skal du bruge kontaktoplysningerne angivet under 2).

6) Samarbejde med processorer

Vi bruger eksterne indenlandske og udenlandske tjenesteudbydere til at behandle vores forretningstransaktioner (f.eks. inden for IT, telekommunikation og marketing). De handler kun i henhold til vores instruktioner og er kontraktligt forpligtet til at overholde databeskyttelsesforskrifterne i henhold til art.28 DS-GVO.

7) Krav til overf√łrsel af personoplysninger til tredjelande

Som en del af vores forretningsforbindelser kan dine personlige oplysninger blive delt eller videregivet med tredjepartsvirksomheder. Disse kan ogs√• v√¶re placeret uden for Det Europ√¶iske √ėkonomiske Samarbejdsomr√•de (E√ėS), dvs. i tredjelande. S√•dan behandling udf√łres udelukkende for at opfylde kontraktlige og forretningsm√¶ssige forpligtelser og for at opretholde dit forretningsforhold med os. Vi vil informere dig om de respektive detaljer om overf√łrslen nedenfor p√• de relevante punkter.

Europa-Kommissionen har certificeret nogle tredjelande gennem s√•kaldte tilstr√¶kkelighedsbeslutninger, at de har databeskyttelse, der er sammenlignelig med E√ėS-standarden (en liste over disse lande og en kopi af tilstr√¶kkelighedsbeslutningerne kan findes her: http://ec. europa.eu/justice/data-protection/ international-transfers/adequacy/index_en.html). I andre tredjelande, hvortil personoplysninger kan overf√łres, er der muligvis ikke et konsekvent h√łjt niveau af databeskyttelse p√• grund af manglende lovbestemmelser. Hvis dette er tilf√¶ldet, s√łrger vi for, at databeskyttelsen er tilstr√¶kkeligt garanteret. Dette er muligt via bindende virksomhedsbestemmelser, standardkontraktklausuler fra Europa-Kommissionen til beskyttelse af personoplysninger, certifikater eller anerkendte adf√¶rdskodekser. Kontakt venligst vores databeskyttelsesr√•dgiver (se under (3)), hvis du √łnsker mere information om dette.

8) Dine rettigheder

Du kan til enhver tid hævde dine rettigheder som registreret med hensyn til dine behandlede personoplysninger ved hjælp af kontaktoplysningerne angivet under (2) ovenfor. Som registreret har du ret til:

– at anmode om oplysninger om dine data behandlet af os i overensstemmelse med art. 15 DS-GVO. Du kan is√¶r f√• oplysninger om behandlingsform√•lene, kategorien af data, kategorierne af modtagere, som dine data blev eller vil blive videregivet til, den planlagte opbevaringsperiode, eksistensen af en ret til berigtigelse, sletning, begr√¶nsning af behandlingen eller indsigelse, eksistensen af en klageadgang, oprindelsen af deres data, hvis de ikke blev indsamlet fra os, samt eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering og, om n√łdvendigt, meningsfuld information om deres detaljer;

– i overensstemmelse med artikel 16 DS-GVO, straks at anmode om rettelse af ukorrekte data eller f√¶rdigg√łrelse af dine data gemt af os;

– at anmode om sletning af dine data gemt af os i overensstemmelse med artikel 17 DS-GVO, medmindre behandlingen er n√łdvendig for at ud√łve retten til ytrings- og informationsfrihed, for at opfylde en juridisk forpligtelse, af hensyn til offentlighedens interesse eller for at h√¶vde, ud√łve eller forsvare kr√¶vet af juridiske krav;

Рi henhold til artikel 18 DS-GVO at kræve begrænsning af behandlingen af dine data, i det omfang rigtigheden af dataene bestrides af dig eller behandlingen er ulovlig;

‚Äď i overensstemmelse med artikel 20 GDPR, at modtage dine data, som du har givet os i et struktureret, almindeligt og maskinl√¶sbart format eller at anmode om overf√łrsel til en anden ansvarlig (‚ÄĚ dataportabilitet ‚Äú);

– at g√łre indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21 DS-GVO, hvis behandlingen er baseret p√• artikel 6, stk. 1 s. 1 lit. e eller t√¶ndt. f GDPR finder sted. Dette er is√¶r tilf√¶ldet, hvis behandlingen ikke er n√łdvendig for opfyldelsen af en kontrakt med dig. Medmindre det er en indsigelse mod direkte annoncering, beder vi dig forklare grundene til, at vi ikke b√łr behandle dine data, som vi har gjort, da vi gjorde en s√•dan indsigelse. I tilf√¶lde af din berettigede indsigelse vil vi unders√łge situationen og enten afbryde eller justere databehandlingen eller vise dig vores tvingende beskyttelsesv√¶rdige grunde, p√• grundlag af hvilke vi vil forts√¶tte behandlingen;

– i henhold til artikel 7, stk. 3 DS-GVO dit engang givet samtykke (ogs√• f√łr DS-GVO’ens gyldighed, dvs. f√łr den 25. maj 2018) – dvs. din frivillige, informerede m√•de og utvetydigt gjort klart ved en erkl√¶ring eller anden klar bekr√¶ftende handling, at du accepterer behandling af de p√•g√¶ldende personoplysninger til et eller flere specifikke form√•l – til os til enhver tid tilbagekald , hvis du har givet en. Som f√łlge heraf har vi ikke l√¶ngere lov til at forts√¶tte databehandlingen baseret p√• dette samtykke for fremtiden og

Рi henhold til artikel 77 GDPR at klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed over behandlingen af dine personoplysninger i vores virksomhed, for eksempel til den databeskyttelsestilsynsmyndighed, der er ansvarlig for os: Hamburg Commissioner for Data Protection, Ludwig-Erhard-Straße 22, E-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de.

9) Ændringer i fortrolighedspolitikken

Som en del af videreudviklingen af databeskyttelseslovgivningen og teknologiske eller organisatoriske √¶ndringer, bliver vores databeskyttelsesoplysninger l√łbende kontrolleret for eventuelle behov for justering eller supplering. Du vil is√¶r blive informeret om √¶ndringer p√• vores tyske hjemmeside p√• www.pm-jazz.de.

Denne meddelelse om databeskyttelse er dateret maj 2023.

10) Behandlede personoplysninger

N√•r vi bruger denne hjemmeside til informationsform√•l, indsamler, opbevarer og behandler vi f√łlgende kategorier af personoplysninger:

  1. a) ‚ÄúLogdata‚ÄĚ:N√•r du bes√łger vores hjemmeside, gemmes en s√•kaldt logdatapost (s√•kaldte serverlogfiler) midlertidigt og anonymt p√• vores webserver. Denne best√•r af: Denne best√•r af:

‚Äď siden, som siden blev anmodet om (s√•kaldt henvisnings-URL)

‚Äď navn og URL p√• den anmodede side

‚Äď dato og klokkesl√¶t for opkaldet

‚Äď beskrivelsen af typen, sproget og versionen af den anvendte webbrowser

РIP-adressen på den anmodende computer, som er forkortet på en sådan måde, at en personlig reference ikke længere kan etableres

‚Äď m√¶ngden af overf√łrte data

‚Äď styresystemet

‚Äď beskeden om opkaldet var vellykket (adgangsstatus/Http-statuskode)

‚Äď GMT-tidszoneforskellen

  1. b) ‚ÄěKontaktformulardata‚Äú:Ved brug af kontaktformularer behandles de overf√łrte data (f.eks. k√łn, efternavn og fornavn, adresse, firma, e-mailadresse og tidspunktet for transmission).
  2. c) Nyhedsbrev: Ud over den rent informationsm√¶ssige brug af vores hjemmeside tilbyder vi abonnementer p√• vores nyhedsbrev, hvormed vi informerer dig om den aktuelle udvikling inden for erhvervsret og begivenheder. Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, vil f√łlgende ‚Äúnyhedsbrevsdata‚ÄĚ blive indsamlet, opbevaret og behandlet af os:

‚Äď siden, som siden blev anmodet om (s√•kaldt henvisnings-URL)

‚Äď dato og klokkesl√¶t for opkaldet

‚Äď beskrivelsen af den anvendte type webbrowser

РIP-adressen på den anmodende computer, som er forkortet på en sådan måde, at en personlig reference ikke længere kan etableres

– E-mail-adressen

‚Äď dato og tidspunkt for registrering og bekr√¶ftelse

Vi g√łr opm√¶rksom p√•, at vi vurderer din brugeradf√¶rd ved udsendelse af nyhedsbrevet. Til denne evaluering indeholder de afsendte e-mails s√•kaldte web beacons eller tracking pixels, som repr√¶senterer en-pixel billedfiler, der er gemt p√• vores hjemmeside. Til evalueringerne forbinder vi ovenn√¶vnte data og web-beacons med din e-mailadresse og et individuelt ID. Links i nyhedsbrevet indeholder ogs√• dette ID. Dataene indsamles kun i pseudonymiseret form, dvs. ID’erne er derfor ikke knyttet til dine √łvrige personlige data, direkte personlig reference er udelukket.

Hvis du ikke l√¶ngere √łnsker at tilmelde dig nyhedsbrevet, kan du bruge afmeldingslinket i hvert nyhedsbrev, eller du kan sende en e-mail for at erkl√¶re din tilbagekaldelse[mail@pm-jazz .de] eller ved at sende en besked til kontaktoplysningerne angivet i forlaget.

11) Databehandlingens formål og retsgrundlag

Vi behandler de ovenfor angivne personoplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i GDPR, de √łvrige relevante databeskyttelsesforskrifter og kun i det omfang, det er n√łdvendigt. For s√• vidt som behandlingen af personoplysninger er baseret p√• artikel 6, stk. 1 s. 1 lit. f DS-GVO repr√¶senterer de angivne form√•l ogs√• vores legitime interesser.

Behandlingen af logdata tjener statistiske formål og for at forbedre kvaliteten af vores hjemmeside, især stabiliteten og sikkerheden af forbindelsen (retsgrundlaget er Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DS-GVO).

Kontaktformulardata behandles for at behandle kundehenvendelser (lovgrundlaget er art. 6, stk. 1, S. 1 lit. b eller lit. f GDPR).

Nyhedsbrevsdataene behandles med det form√•l at sende nyhedsbrevet. N√•r du tilmelder dig vores nyhedsbrev, accepterer du behandlingen af dine personoplysninger (retsgrundlaget er art. 6, stk. 1 lit. a DS-GVO). Vi bruger den s√•kaldte dobbelte opt-in-procedure til at tilmelde os vores nyhedsbrev. Det betyder, at vi efter du har tilmeldt dig, sender dig en e-mail til den oplyste e-mailadresse, hvori vi beder dig bekr√¶fte, at du √łnsker at modtage nyhedsbrevet. Form√•let med denne procedure er at kunne bevise din registrering og om n√łdvendigt at kunne afklare eventuel misbrug af dine personoplysninger.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til udsendelse af nyhedsbrevet og afmelde nyhedsbrevet. Du kan erklære din tilbagekaldelse ved at klikke på linket i hver nyhedsbrevsmail, på e-mail til mail@pm-jazz.de eller ved at sende en besked til kontaktoplysningerne angivet i forlaget.

12) Varighed af databehandling

Dine data vil kun blive behandlet, s√• l√¶nge det er n√łdvendigt for at opn√• de behandlingsform√•l, der er angivet ovenfor; de retsgrundlag, der er angivet i forbindelse med behandlingsform√•lene, finder tilsvarende anvendelse. Med hensyn til brug og opbevaringsperiode for cookies , bedes du bem√¶rke punkt (5).

Tredjeparter, der bruges af os, vil opbevare dine data p√• deres system, s√• l√¶nge det er n√łdvendigt i forbindelse med levering af tjenester til os i overensstemmelse med den respektive ordre.

Du kan også finde mere information om opbevaringsperioden under (5).

13) overf√łrsel af personlige data til tredjeparter; begrundelsesgrundlag

F√łlgende kategorier af modtagere, som normalt er databehandlere (se (7)), kan have adgang til dine personlige data:

‚Äď Tjenesteudbydere til driften af vores hjemmeside og behandlingen af de data, der er lagret eller transmitteret af systemerne (f.eks. til datacentertjenester, IT-sikkerhed). Retsgrundlaget for overdragelsen er herefter ¬ß 6, stk. 1 s. 1 lit. b eller t√¶ndt. f DS-GVO, for s√• vidt det ikke er en processor;

‚Äď Statslige organer/myndigheder, i det omfang det er n√łdvendigt for at opfylde en retlig forpligtelse. Retsgrundlaget for overdragelsen er herefter ¬ß 6, stk. 1 s. 1 lit. c GDPR;

For garantier for et passende databeskyttelsesniveau, når oplysningerne videregives til tredjelande, se (8).

Derudover videregiver vi kun dine personoplysninger til tredjemand, hvis der i henhold til artikel 6, stk. 1 s. 1 lit. en DS-GVO har givet deres udtrykkelige samtykke hertil.

14) Brug af cookies, plugins og andre tjenester på vores hjemmeside

  1. a) Cookies

Vi bruger cookies p√• vores hjemmesider. Cookies er sm√• tekstfiler, der tildeles den browser, du bruger, og som gemmes p√• din harddisk med en karakteristisk tegnstreng, og hvorigennem visse oplysninger flyder til det sted, der s√¶tter cookien. Cookies kan ikke k√łre programmer eller overf√łre virus til din computer og kan derfor ikke for√•rsage nogen skade. De tjener til at g√łre internettets tilbud mere brugervenligt og effektivt generelt, det vil sige mere behageligt for dig.

Cookies kan indeholde data, der g√łr det muligt at genkende den anvendte enhed. I nogle tilf√¶lde indeholder cookies dog kun information om visse indstillinger, som ikke kan relateres til enkeltpersoner. Cookies kan dog ikke direkte identificere en bruger.

Der skelnes mellem sessionscookies, som slettes, så snart du lukker din browser, og permanente cookies, som gemmes ud over den enkelte session. Med hensyn til deres funktion skelnes der mellem cookies:

‚Äď Tekniske cookies: Disse er obligatoriske for at bev√¶ge sig rundt p√• webstedet, bruge grundl√¶ggende funktioner og sikre webstedets sikkerhed; de indsamler ikke oplysninger om dig til markedsf√łringsform√•l, og de husker heller ikke, hvilke hjemmesider du har bes√łgt;

‚Äď Performance cookies: Disse indsamler information om, hvordan du bruger vores hjemmeside, hvilke sider du bes√łger og f.eks. B. om der opst√•r fejl ved brug af hjemmesiden; de indsamler ingen oplysninger, der kan identificere dig – alle indsamlede oplysninger er anonyme og bruges kun til at forbedre vores hjemmeside og finde ud af, hvad der interesserer vores brugere;

‚Äď Annoncecookies, m√•lretningscookies: Disse tjener til at tilbyde hjemmesidebrugeren behovsbaseret annoncering p√• hjemmesiden eller tilbud fra tredjeparter og til at m√•le effektiviteten af disse tilbud; Annonce- og m√•lretningscookies gemmes i maksimalt 13 m√•neder;

‚Äď Deling af cookies: Disse bruges til at forbedre interaktiviteten af vores hjemmeside med andre tjenester (f.eks. sociale netv√¶rk); Delingscookies gemmes i maksimalt 13 m√•neder.

Enhver brug af cookies, der ikke er absolut n√łdvendig ud fra et teknisk synspunkt, repr√¶senterer databehandling, der kun kan udf√łres med dit udtrykkelige og aktive samtykke i henhold til art. ¬ß 6 stk. 1 s. 1 lit. en GDPR er tilladt. Dette g√¶lder is√¶r brugen af annoncerings-, m√•lretnings- eller delecookies. Derudover videregiver vi kun dine personoplysninger, der behandles af cookies, til tredjemand, hvis der i henhold til ¬ß 6, stk. 1 s. 1 lit. en DS-GVO har givet deres udtrykkelige samtykke hertil.

Du kan indstille de fleste webbrowsere (se hj√¶lpefunktionen i menulinjen i din browser), s√• de ikke accepterer nye cookies, at du modtager en besked om, at der er lagt en ny cookie, eller at alle modtagede cookies er sl√•et fra. For smartphones, tablets og andre mobile og station√¶re enheder kan du l√¶se om de n√łdvendige indstillinger i den respektive betjeningsvejledning. Vi anbefaler dog, at du lader cookiefunktionerne v√¶re helt sl√•et til, da det kun er muligt at forbedre vores hjemmesider yderligere til dine behov med cookies. Vores cookies gemmer ingen f√łlsomme data s√•som adgangskoder, kreditkortdata eller lignende. De for√•rsager ingen skade p√• din slutenhed og indeholder ingen virus.

Cookies, der er n√łdvendige for at udf√łre den elektroniske kommunikationsproces eller for at levere bestemte funktioner, du √łnsker (f.eks. indk√łbskurvsfunktion, sprogindstillinger), s√¶ttes p√• baggrund af artikel 6, stk. 1 lit. f) GDPR gemt. Webstedets operat√łr har en legitim interesse i lagring af cookies for teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. I det omfang der gemmes andre cookies (f.eks. cookies til at analysere din surfeadf√¶rd), behandles disse s√¶rskilt i denne databeskyttelseserkl√¶ring.

Hvis du √łnsker at tilbagekalde dit samtykke til brugen af cookies, kan du til enhver tid √¶ndre dine cookieindstillinger ved at bruge f√łlgende link:

Skift privatlivsindstillinger

eller tilbagekald dit samtykke direkte og nemt:

tilbagekalde samtykker

F√łlgende cookies bruges p√• denne hjemmeside:

  1. b) Google Analytics

Hvis du har givet dit samtykke, bruger vi analysev√¶rkt√łjet Google Analytics p√• denne hjemmeside, en webanalysetjeneste leveret af Google Ireland Ltd, et datterselskab af Google LLC med base i USA. N√•r du bes√łger denne hjemmeside, gemmer Google Analytics cookies p√• din slutenhed og muligg√łr dermed en analyse af brugen af hjemmesiden og hvordan brugerne opf√łrer sig, n√•r de bes√łger denne hjemmeside. Dette g√łr os i stand til at analysere din brugeradf√¶rd, hvorved dataene indsamles anonymt, ved hj√¶lp af s√•kaldt IP-anonymisering, og overf√łres til og opbevares p√• Googles servere i USA. Under anonymiseringen forkortes de sidste otte cifre i IP-adressen og anonymiseres derved. Du kan forhindre Google i at indsamle de data, der genereres af cookien og relateret til din brug af webstedet (inklusive din IP-adresse) og i at behandle disse data af Google ved at downloade og installere browser-plugin’et, der er tilg√¶ngeligt under f√łlgende link: http: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Som et alternativ til browser-plugin’et kan du klikke p√• dette link for at forhindre fremtidig indsamling fra Google Analytics p√• denne hjemmeside. En opt-out-cookie gemmes p√• din slutenhed. Hvis du sletter dine cookies, skal du klikke p√• linket igen.

  1. c) Google Web Fonts

Vi bruger ogs√• Google Webfonts -tjenesten fra Google Ireland Ltd. p√• vores hjemmeside. Gordon House, Borrow Street, Dublin 4, Irland. Vi bruger Google Webfonts til at tilbyde brugere af denne hjemmeside en mere visuelt tiltalende hjemmeside. N√•r du bes√łger denne hjemmeside, oprettes der automatisk en forbindelse til Googles servere, og data kan overf√łres til Googles servere i USA. Is√¶r kan data som information om din browser eller din IP-adresse overf√łres. Vi anvender Googles webfontservice p√• baggrund af art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR, grundet vores legitime interesse i en optimal pr√¶sentation af vores hjemmeside.

Du kan finde mere information om Googles privatlivspolitik her:
https://policies.google.com/privacy?hl=de .

  1. d) Plugins til sociale medier

Vi bruger ingen plugins til sociale medier på vores hjemmesider. Hvis vores hjemmesider indeholder symboler fra udbydere af sociale medier (f.eks. LinkedIn), bruger vi dem kun til passive links til de respektive udbyderes sider.

  1. e) Fansider på sociale medier

Vi vedligeholder fansider p√• sociale medier p√• sociale medier p√• Facebook og Instagram. Disse fansider tjener til at skabe kontakt til dig som bruger h√•ndgribelig og til at dele interessante nyheder, indhold og tilbud med dig. Du kan holde dig opdateret p√• vores fansider og ogs√• komme i kontakt med os. Operat√łrerne af disse fansider bruger cookies til at registrere din brugeradf√¶rd, n√•r du bev√¶ger dig og interagerer p√• fansiderne. Du kan finde ud af, hvilke data der indsamles, og hvordan typen, omfanget og form√•let med behandlingen af dataene ser ud i den respektive operat√łrs databeskyttelsesbestemmelser.

Her finder du et link til webstedsoperat√łrens privatlivspolitik:

Eksempler på links til udbydere af sociale medier:

-Du kan finde privatlivspolitikken for det sociale netværk Facebook, der drives af Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland, på https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy se

-du kan se privatlivspolitikken for det sociale netværk Instagram, der drives af Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA på https://help.instagram.com/155833707900388;

‚Äď databeskyttelseserkl√¶ringen for det sociale netv√¶rk YouTube, der drives af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, kan findes p√• https://www.gstatic.com/policies/privacy/pdf/20190122/ se f3294e95/google_privacy_policy_de_eu.pdf;

‚Äď databeskyttelseserkl√¶ringen for det sociale netv√¶rk Pinterest, som drives af Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland, kan findes p√• https://policy.pinterest.com/de/ privatliv – se politik;
P√• fansiderne indsamler vi generelt oplysninger om beskeder til os, indhold og anden information, som du deler med os p√• fansiderne, gennem opslag og lignende. Hvis du har en profil hos operat√łren og har sat dine indstillinger, s√• vi kan se din profil, vil vi ogs√• modtage information om din profil s√•som brugernavn mm.

Derudover deler operat√łrerne af fansiderne de s√•kaldte “sideindsigter” med os. Disse er statistiske og frem for alt depersonaliserede, dvs. Anonymiseret information om de bes√łgende p√• fansiderne og deres brugeradf√¶rd. Disse data kan ikke tildeles en bestemt person. De personoplysninger, der behandles i forbindelse med “Sideindsigterne”, indsamles udelukkende af operat√łren. Vi har ikke adgang til denne proces. Vi modtager kun information om, hvordan vores fansider bliver brugt og bes√łgt, og hvilke omr√•der der er af interesse for brugeren, og hvilke der ikke er. Dette giver os mulighed for at optimere og videreudvikle vores fansider til brugernes nydelse. Vi √łnsker at reagere p√• vores brugeres behov og √łnsker for til enhver tid at tilbyde dem den bedste service.

N√•r vi behandler dine personlige data og giver os “Sideindsigt”, er vi i f√¶llesskab ansvarlige med webstedets operat√łr i henhold til art. 26 DS-GVO. Derfor har vi i en aftale med site-operat√łren delt indbyrdes, hvem der skal opfylde hvilke databeskyttelsesforpligtelser if√łlge DS-GVO for behandling af personoplysninger i forhold til “site-indsigten”.

Du kan f√• adgang til og se det v√¶sentlige indhold af aftalen og en liste over “Page Insight Data” under f√łlgende link:
Historie om privatlivsindstillinger

For s√• vidt du har givet dit samtykke til webstedets operat√łr i forhold til oprettelsen af “Sideindsigt” som beskrevet ovenfor, er retsgrundlaget Artikel 6, stk. 1, litra a GDPR (samtykke). Ellers er retsgrundlaget Artikel 6 Stk. 1 Litra f GDPR, hvorved vores legitime interesser ligger i de ovenn√¶vnte form√•l.